کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی

ما صد درصد در برابر تجربه هایمان مسول هستیم . هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد آینده ما را می آفریند. نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است. عذاب هر کس به دلیل انزجار از خویشتن و احساس گناه است.

درونی ترین احساس هر کس این است که آن طور که باید خوب نیستم.

و این تنها یک اندیشه است و اندیشه را می توان عوض کرد.

انزجار و انتقاد و احساس گناه بیش از هر احساس دیگری می تواند صدمه بزند. دست کشیدن از نفرت و انزجار حتی می تواند بیماری سرطان را نابود کند . به راستی وقتی بتوانیم خود را دوست داشته باشیم همه چیزهای نیکو زندگی به حرکت در می آید. ما باید گذشته را ببخشایم و خود را رها کنیم باید مشتاقانه بخواهیم خویشتن دوستی را بیاموزیم. تایید و پذیرش خویشتن کلید دگرگونی های مثبت است.

بخشی از کتاب شفای زندگی

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *