آرشیو دسته بندی: خدا حقیقتی در اعماق وجود انسان

خداوند سلامتی است…

پنجمین ویژگی خداوند که انسان ها می توانند با درک آن به خداوند نزدیک و بیماری خود را به سمت شفا سوق دهند سلامتی است. خداوند سلامتی است روح قدسی هرگز تب نمی کند و دچار بیماری نمی شود .اگر می خواهید از خداوند طلب سلامتی کنید ،نگویید *خدایا* مرا بهبود ببخش ،بلکه بگو *خداوندا* […]

خداوند فراوانی است…

?چهارمین ویژگی خداوند که انسانها میتوانند با درک آن به خالق بی همتا نزدیک شوند فراوانی است ? به من اعتماد کنید ،فقر و کمبود در خداوند راه ندارد، در نزد او همه چیز به وفور است ،تمام نعمات الهی ،همچون نعمت حیات به اندازه نور خورشید، اکسیژن و آب وافر و نامحدودند . ☘☘☘ […]