از زندگیت لذت ببر

نویسنده دکتر محمد بن عبدالرحمن عریفی

مترجم محمد حنیف حسین زایی

مقدمه‌ی مؤلف

الحمد الله والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده, وبعد:

در سنین شانزده سالگی بودم که کتابی به نام «آیین دوستیابی» یا «فن تعامل با مردم» اثر دیل کارنگی» به دستم رسید. این کتاب بسیار جالب بود و چندین مرتبـه آن را مطالعـه کردم. نویسنده‌ی این کتاب پیشنهاد کرده بود که خواننده، هر ماه یک بار این کتاب را مطالعه کند و من نیز چنین کردم و قواعد و راهکارهای آن را در برخورد و تعامل با مردم به کـار بستم و نتایج جالب توجهی در رابطه با آن مشاهده کردم.

 

دیل کارنگی در شیوه نگارش این کتاب نخست قاعده و راهکار را ذکر می‌کند، سپس به دنبال آن، مثال‌ها و داستانهایی از رجال و شخصیتهای موفق قوم و ملـتش، از قبیـل: روزولت، لنگولن ژوزف، مایک و… را می‌آورد که موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند

 

. مـن در این امر اندیشیدم و به این نتیجه رسیدم کـه ایـن فـرد کتـاب تـألیف می‌کند و مـردم را راهنمایی می‌کند تا به سعادت و خوشبختی دنیا برسند، پـس چـه نیکوسـت اگـر آدمـی، اسلام و اخلاق اسلامی را به دیگران بشناساند تا خوشبختی دنیـا و آخـرت را بـه دسـت آورند!

 

چه زیباست اگر انسان مهارت‌ها و شیوه‌های تعامل را عبادتی به حسـاب آورد تـا بنده به وسیله آن به پروردگارش تقرب جوید.

باز بـرایم روشـن گردیـد کـه آقـای دیـل کارنگی خودکشی کرده است، در این هنگام یقـین کـردم کـه کتـابش در عـین زیبـایی و شگفتی به وی سودی نبخشیده است. بنابراین، به بررسی و تحقیق در تاریخ خودمان پرداختم و در سیرت رسول خـدا صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب وی و سرگذشت افراد برجسته و انسانهای صاحب نام امت اسلامی مـواردی را یافتم که ما را از دیگران بی‌نیاز می‌سازد، لذا از آن زمان به تألیف این کتاب در فن تعامـل با مردم مبادرت ورزیدم، کتاب حاضر ماحصل یک ماه یا یک سـال تـلاش نیسـت، بلکـه حاصل مطالعات و تحقیقات بیست ساله من است و در عین حـال خداونـد بـر نگارنـده مقدمه‌ی مؤلف  منت نهاده است که تا به حال توانسته‌ام حدود بیست عنوان کتاب تألیف نمایم که برخـی از آنها با تیراژ بیش از دو میلیون نسخه به چاپ رسیده‌اند اما از همه‌ی آنها این کتـاب در نزد من محبوبتر و ارزشمندتر است و به نظر من از همه مفیدتر و کاربردیتر است. این یگانه کتابی است که کلمات آن را با قلمی که با خونم آغشته شده است، نوشته‌ام و کالبد روحم را در قالب سطرهایش ریخته و چکیده‌ی خاطراتم در آن نگاشته‌ام. واژگان این کتاب از عمق وجود تراوش نموده، «لاجرم از دل برآید، بر دل نشیند» و سـوگند یـاد می‌کنم آن چنانکه از قلبم به بیرون تراوش کرده مشتاق و علاقمنـدم تـا در قلـب تـو نیـز استقرار یابد، پس درود بر شما. چه قدر خوشحال می‌شوم اگر بدانم که خوانندگان عزیز اعم از مرد و زن بـر مطالـب این کتاب عمل نموده، تغییر و تحولی در دورن و باطن آنها به وجود آمده باشـد و ایـن دگرگونی و پیشرفت را به دیگران منتقل کرده، به بهـره بـرداری و استفاده‌ی جدیـدی در زندگی خویش نائل گردند، آنگاه با دستان مبارکشان از باب سپاسگزاری، پیشرفت‌های به دست آمده و احساسات و دیدگاههـای خـود را صـادقانه و بـا صـراحت نگاشـته و از طریق پست یا پیام تلفن همراه، برای نگارنده این سطور ارسال نمایند تا من از لطف آنها تشکر نموده و غائبانه دعاگوی آنان باشم. از خداوند می‌خواهم مطالب این کتـاب را سـودمند نمـوده و خالصـانه بـرای رضـای خودش قرار دهد و به برادران گرامی در «شرکت موبایلی» جزای خیر عنایت فرمایـد کـه در نشر این کتاب همکاری نمودند.

دعاگوی شما دکتر محمد بن عبدالرحمن عریفی

 

برای دانلود کتاب از زندگیت لذت ببر اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *