آرشیو دسته بندی: دانلود کتاب

انسان در جستجوی معنا

برداشتی اجمالی و تحلیلی کوتاه بر کتاب انسان در جستجوی معنا نویسنده : دکتر  ویکتور امیل فرانکل روانپزشک و عصب شناس اتریشی( ۱۹۹۷- ۱۹۰۵ وین) کتاب انسان در جستجوی معنا ایده ی دکتر فرانکل در روانشناسی به عنوان مکتب سوم روان روانشناسی ویَن به نام لوگوتراپی یا معنادرمانی و بر اساس این جمله از نیچه : […]

برداشتی کوتاه از کتاب نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد

کتاب نیمه تاریک وجود  نوشته دبی فورد ( ۱۹۵۵- ۲۰۱۳ ) درباره نویسنده : مدرس معلم و سخنران شناخته شده آمریکایی شهرتش بخاطر کتاب نیمه تاریک وجود جویندگان است. که در سال ۱۹۹۸ جهت کمک به خوانندگان در غلبه بر سایه فردی با کمک روانشناسی مدرن و دستورالعمل های معنوی به چاپ رسیده است که […]