آرشیو دسته بندی: معجزه شکرگزاری

کتاب معجزه شکرگزاری

معجزه شکرگزاری نوشته راندا برن قدردانی بابت تمام داشته های که در زندگی داریم و آن را تجربه می کنیم رازی است که باعث افزایش نعمت های ما  می شود  از جمله سلامتی ، روابط عالی با خانواده ، دوستان ، همکاران و … درآمد عالی ، معنویت و ارتباط با خدا .  کتاب معجزه […]