نگاهی به قرآن

❌ خودخواهی ،درونمان فریاد می زند :”زندگی ات پراز کمبود است .چرا به اندازه کافی پول جمع نمی کنی ؟اصلا شرایط اجتماعی مناسبی نداری .اگر دراین راه یک نفر از تو پیشی بگیرد چه ؟چاره ای نداری جز اینکه با او رقابت کنی .” ❌❌ اما خودواقعی ما می داند که برای ارزشمند بودن ،نیاز […]

آیا شایسته است که عامل انحراف، عقب ماندگی بشر عاقل که قدرت انتخاب و تصمیم گیری دارد را مکاتب بشری یا ادیان بدانیم یا اینکه انسان‌ها می‌توانند مقصر بدبختی خود را مکاتب بشری یا ادیان الهی بدانند؟؟؟

طریقت انسان و تأثیر پذیری جهت ادامه حیات دنیوی یا فرآیند رشد او ابتدا بر دو مبنا (ژنتیک و محیط) است. از ابتدای نوزادی بشر بیشتر حرکات او جهت یادگیری غریزی (ناخودآگاه) و به مرور زمان با تقلید بی‌کیفیت (تقلید بدون فکر) شروع می‌شود البته این تقلید در ذات بشر وجود دارد و جزیی از […]

کوهستان باشکوه گنو (درس زندگی۲)

درس دوم که در تاریخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۴۰۲ از کوهستان گنو گرفتیم به شرح ذیل بود: (البته که این درس در پیمایش هر قله ای به نسبت سختی آن برای هر کوهنوردی مشهود است.) دشواری طی کردن مسیر یک قله از یک روز تا چند روز یا حتی در قلل مرتفع دنیا (اورست) چندین ماه […]