آرشیو دسته بندی: احساس خوب

شفای ذهن و جسم قسمت ششم

اجتناب از کلیه ی اتفاقات ناخوشایند و حوادث در کنترل ما نیست ، بهترین برخورد با آن تعامل، یافتن نشانه و فرصت سازی از آن است.  در ماه گذشته مهمترین اتفاق خوب در منطقه  شاهد نزول باران رحمت بودیم که حس فراوانی و فراگیری خوشی را برای اکثریت به همراه داشت اما تعداد کمی هم […]

انسان شگفت انگیزی که همواره توانمندی خود را فراموش می کند

دو وجه متضادی که انسان می تواند با تعادل آن شگفتی بیافریند.. در عجبم که برای رسیدن به قله‌های رفیع و خلق شاهکارهای بدیع به تمام انسانها قدرت و انرژی فوق تصور بخشیده شده(و لقد کرمنا بنی ادم..) …. اما اکثر ماها آن را نمی بینیم و به باور آن نمی‌رسیم و عجیبتر اینکه امروز […]