آرشیو دسته بندی: نگرش من و چالش های برتری

نهادینه کردن برتری

نهادینه کردن برتری آیا من رهبر خوبی هستم؟ نمی دانم و فکر نمی‌کنم کسی اکنون پاسخ این پرسش را بداند. ملت، آینده و تاریخ هستند که یک روزی این حکم را خواهند کرد و من حکم آن ها را هر چه باشد، خواهم پذیرفت. آیا راهی که ملتم را در آن هدایت می‌کنم، راه درستی […]

برتری در توسعه

برتری  داستان حقیقی  برتری در دبی، قصه برتری بر دیگران نیست، بلکه قصه برتری بر خود است. برتری بر نفس با هلاک کردن آن به دست نمی‌آید. بلکه برتری، آن میل بیشتر است که شخص، پس از پیمودن راه برای ادامه آن در خود احساس می‌کند؛ برتری، آن کوشش بیشتر است که شخص در وقت […]