کتاب بیندیشید و ثروت مند شوید اثر ناپلئول هیل

پشگفتار
بیندیشید و ثروتمند شوید از جمله مفیدترین و نافذترین کتابھای زمانه ی ماست که راه دست یابی به موفقیت را نشان داده است .موفقیت در کسب مال و ثروت و رسیدن به تعالی روحی و روانی که این یکی با پول قابل اندازه گیری نیست . تاکنون نظیر این کتاب نوشته نشده است و شاید ھم بتوان گفت که نوشته نخواھد شد . با الھام از اندرو کارنگی که سالھا پیش رمز موفقیت خود را برای ناپلئون ھیل شرح داد این کتاب به رشته تحریر درآمد . کارنگی نه تنھا شخصا یک میلیاردر بود بلکه با افشای رمز ثروتمند شدن خود به میلیونر شدن بسیاری کمک کرد . سوای کارنگی حدود ۵۰۰ نفر از اغنیای جھان رمز موفقیت خود را با ناپلئون ھیل در میان گذاشتند . ناپلئون ھیل عمری را به تحقیق و بررسی گذراند تا پیام اشخاص موفق را به گوش دیگران برساند . ھزاران نفر فلسفه مشھور این کتاب را برای رسیدن به غنا و ثروت در خدمت گرفتند . رمز موفقیت به شکلی که در کتاب بیندیشید و ثروتمند
شوید آمده زمان و مکان نمیشناسد . اعتبارش ھمیشگی است . در تازه ترین چاپی که از این کتاب می خوانید , فلسفه و فرمول ھای اسباب موفقیت برای ھمه کسانی
که خواھان ثروت ھستند و برای ھمه کسانی که به غنای روحی و روانی راغب ھستند تشریح شده است .
بیندیشید و ثروتمند شوید کتابی راھنماست که چگونگی دستیابی به ھدف را توضیح می دھد . کتابی خودیار است . در این کتاب با اعجاز ھدایت خویشتن , برنامه ریزی سازمان یافته , تلقین به خود , نقش ھمکاران و تحلیل خویشتن و سرانجام برنامه
برای ارائه خدمات شخصی , باتوجه به تجربه ی مردان نامی که با استعانت از توصیه ھای این کتاب به ثروت و مکنت رسیده اند آشنا می شوید. توجه داشته باشید که توانگری تنھا با معیار پوب قابل اندازه گیری نیست .
دوستی ھای ادامه دار , مناسبات خانوادگی موزون و احساس درک ھمدلانه میان ھمکاران نعمت بزرگی است که اسباب آرامش ذھن می شود و جز به وسیله
ارزشھای معنوی و روانی قابل اندازه گیری نیست
فلسفه مندرج در این کتاب شما را برای رسیدن به این معنویات آماده می سازد .
تنھا کسانی می توانند به این مھم برسند که از آمادگی کافی برخوردار باشند .
آماده باشید . استفاه از فلسفه بیندیشید و ثروتمند شوید زندگی شما را متحول می سازد . نه تنھا از فشارھای روانی و مشقات زندگی شما می کاھد , بلکه شما را برای دستیابی به تنعم و انباشت ثروت آماده می سازد .

برای دانلود کتاب بیندیشید و ثروت مند شوید اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *