آرشیو برچسب های: کتاب محمد بن راشد

سیاست و سیاستمداران

کتاب نگرش من و چالش های برتری نوشته ی محمد بن راشد فصل هشتم سیاست و سیاستمداران یک بار زن روزنامه نگار خارجی اصرار کرد برترین سوارکار حرفه ای را نام ببرم؛ او می خواست مرا در تنگنا قرار دهد. پیش خود گفتم اگر بگویم ویل کارسون یا فرانکی دتوری یا هر سوار کار دیگری، […]

بخش سوم توسعه در راه پایندگی

نگرش من و چالشهای برتری “نوشته ی محمد بن راشد “حاکم دبی  مترجم دکتر مسلم زمانی فصل ششم تنازع بقا تجارت مروارید برای خلیج و امارات به طور عموم و برای دبی به طور خاص در حکم ستون فقرات بود، زیرا بیشتر مردم منطقه یا با پیشه ی غواصی و یا با کارهای مربوط به آن روزگار […]