آرشیو برچسب های: نگرش من و چالش های برتری

بخش اول نگرش

تحلیل کتاب نگرش من و چالش های برتری

گزیده ای از کتاب نگرش من و چالش های برتری نوشته محمد بن راشد ترجمه دکتر مسلم زمانی فصل اول: آهو و شیر ?«در هر بامداد، در سرزمین آفریقا، آهو آن گاه که از استراحت شبانه بر می خیزد، می داند باید از عهده ی مسابقه با قوی ترین شیر دونده بر آید وگرنه هلاک […]

نگرش من و چالش های برتری

تحلیل کتاب نگرش من و چالش های برتری

تحلیل کتاب نگرش من و چالش های برتری نوشته ی محمد بن راشد آل مکتوب ترجمه دکتر مسلم زمانی  « رهبری که خیر مردمش می خواهد.رهبری که نه برای خود بلکه برای مردمش کار می کند و شبانه روز را در این اندیشه ی بهبود منافع جامعه، نه منافع گروهی خاص می گذراند. ملاک ما […]