آرشیو برچسب های: محمد بن راشد

بخش دوم ساختار شناسی

نگرش من و چالش های برتری

 گزیده ای از کتاب ” نگرش من و چالشهای برتری” نویسنده : محمد بن راشد  مترجم دکتر مسلم زمانی فصل پنجم تصمیم و گروه اجرایی آیا می دانید در نظر من مهمترین پدیده در جهان چیست؟ به نظر من تصمیم درست گرفتن در وقت مناسب مهم ترین پدیده است.✅ این گونه تصمیم گیری هایی نیازمند جسارت ، اراده […]

بخش دوم ساختار شناسی

نگرش من و چالش های برتری

 نگرش من و چالشهای برتری نوشته : محمدبن راشد مترجم دکتر مسلم زمانی فصل سوم رهبری رهبری چیست و رهبر کیست؟ رهبری و رهبر درجاتی دارند یکی گروهی را رهبری می کند و دیگری لشکری را و کسی که لشکری را رهبری می کند، آن فردی نیست که  امت را رهبری می کند، ولی رهبری دولت […]