آرشیو برچسب های: کنترل استرس

با عادی سازی استرس به ذهن و زندگی خود و دیگران آرامش ببخشیم

آیا متوجه شده‌ایم چرا بعضی مواقع بی قرار، مضطرب و نا آرامیم؟ گاهی استرس با خشم که یکی از هیجانات چهارگانه است اشتباه گرفته می‌شود، احساس خشم ناشی از ناکامی، درماندگی و یا رفتار نامتعارف دیگران است اما استرس در اثر ایجاد تغییرات جدید به وجود می‌آید. هر موقعیت جدیدی که برای ما پیش می‌آید […]

هوشیارانه عمل کنیم

هوشیارانه‌تر عمل کنیم (بسیاری از اعضای خانواده، دوستان و نزدیکان دچار استرس گشته‌اند)  بمباران اخبار منفی کرونا و تاکید به مقابله و پیشگیری صرف، ذهن‌های بسیاری را پریشان و روان ما را بیمار و مستعد ناراحتی‌های جسمانی نموده است. شبکه‌های گسترده‌ی خبری و اجتماعی به صورت مجازی و غیر مجازی، خارجی و داخلی انجوها و […]