آرشیو برچسب های: کتاب نگرش من

سیاست و سیاستمداران

کتاب نگرش من و چالش های برتری نوشته ی محمد بن راشد فصل هشتم سیاست و سیاستمداران یک بار زن روزنامه نگار خارجی اصرار کرد برترین سوارکار حرفه ای را نام ببرم؛ او می خواست مرا در تنگنا قرار دهد. پیش خود گفتم اگر بگویم ویل کارسون یا فرانکی دتوری یا هر سوار کار دیگری، […]

حفاری و اکتشاف عقل

گزیده ای از کتاب نگرش من و چالش های برتری نوشته ی محمد بن راشد مترجم دکتر مسلم زمانی فصل هفتم حفاری و اکتشاف عقل   من چه چیزی را بیشتر از دیگر چیزها برای جوانان امارات آرزو می کنم؟ *موفقیت* ! ? من به هر کسی که برای برآورده شدن اهدافمانکار کرده یا کار […]