آرشیو برچسب های: چگونه به هدف نزدیک شویم، چگونه به هدف خود برسیم، هدف گذاری چیست

چگونه به خواسته‌های خود برسیم؟

ابتدا لازمه بدونیم چرا بعضی افراد موفق و بعضی غیر موفقند ؟  شاید برای توجیه خودمان مانند اکثر افراد این توجیه اشتباه را انتخاب کنیم که افراد موفق، خانواده ی موفق، کشور موفق؛ امکانات زیاد، مدرسه ، دانشگاه پیشرفته، منابع ارثی و خدادادی داشته اند.  اما اگر به اطرافمان، اقوام دور و نزدیک، همسایه ، […]