آرشیو برچسب های: خودسازی و خودشناسی

ترس یا ایمان

 مرز باریک بین احتیاط و ترس و جایگاه ایمان ما از سیاره خود رویای ناکارآمدی داریم. بیشتر انسان‌ها به لحاظ ذهنی دارای بیماری به نام ترس فراگیر (بیش از حد و مضر) هستند. علائم این بیماری، احساساتی است که خود باعث رنجش انسان‌ها می‌شود و می‌تواند توام با یکی از فیلترهای منفی یا چند مورد […]