آرشیو برچسب های: بلندترین قله هرمزگان

کوهستان باشکوه گنو (درس زندگی ۱)

خداوند را بابت رهنمودها و داشته‌های گذشته و هم اکنونم شکرگزارم. این بار کوهستان گنو و پیمایش به قله نصیری (۲۲ دیماه ۱۴۰۲) که یکی از قله های مرتفع و دیدنی استان هرمزگان است و خدا را شکر درس‌های شنیدنی زیادی برای گفتن داشت‌. کوهستان گنو در شمال بندرعباس با داشتن راه آسفالته از مهم‌ترین […]