آرشیو برچسب های: کتاب پسری در زندان

معرفی کتاب پسری در زندان

برداشت کوتاهی بر کتاب« پسری در زندان»محمد پاک نیت نویسنده ی جوان خمیری و تازه کاری که به نظر می آید اتفاقات داستان به نحوی با زندگی او یا زندگی یکی از نزدیکان او رقم خورده باشد. این داستان سرگذشت پسری است جوان که نویسنده ی خلاق مسائل افرادی که با مرتکب شدن جرم عمد […]