آرشیو برچسب های: کتاب معجزه شکرگزاری

شکرگزاری برای سلامتی

شکرگزاری برای سلامتی لازم می دانم ابتدا از ردپای مثبت انیشتین یاد کنیم در این طرح انیشتین می گوید: صبحگاهان که از خواب بر می خیزیم از ابتدای شروع راه رفتن تا هفتاد قدم شکرگزاری را به جا آوریم. به حمام ، آشپزخانه ، حیاط ، باغچه یا هر جای دیگری که سر می زنیم […]