آرشیو برچسب های: کتاب تمرین نیروی حال

کتاب تمرین نیروی حال اثر اکهارت تله

مقدمه کتاب تمرین نیروی حال  نیروی حال از چاپ نخست در سال ۱۹۹۷ تاثیری شگرف و بسیار عمیق تر از آنچه در تصور من می گنجید، بر آگاهی جمعی سیاره داشته است. این کتاب به پانزه زبان ترجمه شده است و هر روز از سراسر جهان نامه هایی از خوانندگان دریافت میکنم که نوشته اند […]