آرشیو برچسب های: چگونه ترس خود را کنترل کنیم

غلبه بر ترس و هوشمندسازی هیجانات

آیا احساسات هیجانی را می شود کنترل کرد؟ اتفاقات خوشایند و مخصوصاً ناخوشایند و ناملایمات به طور دائم در زندگی ما در حال رخ دادن است مهم واکنش و رفتار ماست که در مقابل این وقایع کوچک و بزرگ از خود به طور مناسب نشان دهیم زمانی که در مقابل ناکامی، رفتار غیر متعارف دیگران، […]