آرشیو برچسب های: مهارت زندگی

با عادی سازی استرس به ذهن و زندگی خود و دیگران آرامش ببخشیم

آیا متوجه شده‌ایم چرا بعضی مواقع بی قرار، مضطرب و نا آرامیم؟ گاهی استرس با خشم که یکی از هیجانات چهارگانه است اشتباه گرفته می‌شود، احساس خشم ناشی از ناکامی، درماندگی و یا رفتار نامتعارف دیگران است اما استرس در اثر ایجاد تغییرات جدید به وجود می‌آید. هر موقعیت جدیدی که برای ما پیش می‌آید […]

چرا یادگیری مهارت ارتباطی از واجبات است؟

ارتباط در انسان از روابط با خود شروع می‌شود آنجا که تلاش جهت شناخت خود را آغاز می‌کند با غوطه ور شدن در احساس و ذهن خود تمرکز می‌گیرد و دنیای اطراف خود را با حس کنجکاوی پنجگانه دنبال می‌کند. چهارچوبی که برای خود می‌سازد برای رضایت ابتدایی خود است که اولاً حس و حال […]