آرشیو برچسب های: معرفی کتاب پسری در زندان نویسنده محمد پاک نیت

معرفی کتاب پسری در زندان

برداشت کوتاهی بر کتاب« پسری در زندان»محمد پاک نیت نویسنده ی جوان خمیری و تازه کاری که به نظر می آید اتفاقات داستان به نحوی با زندگی او یا زندگی یکی از نزدیکان او رقم خورده باشد. این داستان سرگذشت پسری است جوان که نویسنده ی خلاق مسائل افرادی که با مرتکب شدن جرم عمد […]