آرشیو برچسب های: شیخ محمد بن راشد

بخش دوم ساختار شناسی

نگرش من و چالش های برتری “نوشته محمد بن راشد حاکم دبی مترجم دکتر مسلم زمانی ✅? سپاسگزارم با تأمل مطالعه می کنی  گزیده ای از فصل دوم نگرش هیچ کس پیش از پدرم (شیخ راشد) در اندیشه ی چنین طرحی نیفتاد، (ساخت بندر جبل علی) ولی پدرم ان را اجرا کرد. حال این پرسش پیش […]