آرشیو برچسب های: سایت دنیای سپاس

بخش سوم توسعه در راه پایندگی

نگرش من و چالشهای برتری “نوشته ی محمد بن راشد “حاکم دبی  مترجم دکتر مسلم زمانی فصل ششم تنازع بقا تجارت مروارید برای خلیج و امارات به طور عموم و برای دبی به طور خاص در حکم ستون فقرات بود، زیرا بیشتر مردم منطقه یا با پیشه ی غواصی و یا با کارهای مربوط به آن روزگار […]