آرشیو برچسب های: دکتر مسلم زمانی

بخش سوم توسعه در راه پایندگی

نگرش من و چالشهای برتری “نوشته ی محمد بن راشد “حاکم دبی  مترجم دکتر مسلم زمانی فصل ششم تنازع بقا تجارت مروارید برای خلیج و امارات به طور عموم و برای دبی به طور خاص در حکم ستون فقرات بود، زیرا بیشتر مردم منطقه یا با پیشه ی غواصی و یا با کارهای مربوط به آن روزگار […]

بخش دوم ساختار شناسی

نگرش من وچالش های برتری

 فصل چهارم : مدیریت گزیده ای از کتاب نگرش من و چالش های برتری نوشته محمد بن راشد حاکم دبی مترجم دکتر مسلم زمانی یک بار یکی از برادران پیشنهاد کرد همایشی را که مخصوص برنامه تحولِ سیستم مدیریت دولتی دبی بود به سبب اوضاع سختی که امت عربی در آن به سر می برد […]