آرشیو برچسب های: دوچرخه سواری، جزیره هنگام، جزیره قشم، سلامتی و تندرستی، احساس خوب، دنیای سپاس،

شفای ذهن و جسم قسمت ششم

اجتناب از کلیه ی اتفاقات ناخوشایند و حوادث در کنترل ما نیست ، بهترین برخورد با آن تعامل، یافتن نشانه و فرصت سازی از آن است.  در ماه گذشته مهمترین اتفاق خوب در منطقه  شاهد نزول باران رحمت بودیم که حس فراوانی و فراگیری خوشی را برای اکثریت به همراه داشت اما تعداد کمی هم […]