آرشیو برچسب های: احساس خوب

خداوند سلامتی است…

پنجمین ویژگی خداوند که انسان ها می توانند با درک آن به خداوند نزدیک و بیماری خود را به سمت شفا سوق دهند سلامتی است. خداوند سلامتی است روح قدسی هرگز تب نمی کند و دچار بیماری نمی شود .اگر می خواهید از خداوند طلب سلامتی کنید ،نگویید *خدایا* مرا بهبود ببخش ،بلکه بگو *خداوندا* […]

شکرگزاری برای سلامتی

شکرگزاری برای سلامتی لازم می دانم ابتدا از ردپای مثبت انیشتین یاد کنیم در این طرح انیشتین می گوید: صبحگاهان که از خواب بر می خیزیم از ابتدای شروع راه رفتن تا هفتاد قدم شکرگزاری را به جا آوریم. به حمام ، آشپزخانه ، حیاط ، باغچه یا هر جای دیگری که سر می زنیم […]