خدا حقیقتی در وجود انسان

هنگامی که که خود را به صورت جسم و ذهن جدا از دیگران در نظر می گیریم در دنیای سرشار از توهم زندگی می کنیم که بیماری و رنج دیدگی روش طبیعی زندگی در آنجاست .
?
منیت قادر نیست ابعادی فراتر از مکانی که درآن قرار دارد را مشاهده کند .
بنابراین اغلب غمگین ،تنها،ناامید و وحشت زده می شود و برای تایید ارزش پایین جایگاهش در زندگی به جریان می افتد.
?
افکار ناشی از تحقیر نفس ،تفکرمحدود و ترس از پیشرفت به صورت رنج دیدگی و یا بیماری آشکار میگردد.
?
پس شما می توانید به منظور درک حقیقت شفابخشی به وسیله پاشیدن بذر عفو و بخشش در مکان های که رنج دیدگی وجود دارد منیت خودرا متعالی سازید.
???
به وسیله متمرکز ساختن توجه خود بر آن قدرت یگانه که نیرویی هماهنگ کننده در تمامی طبیعت است ،می توانید به ماورای منیت خویش سفر کنید ،مسیری به سمت معجزه خلقت و هستی همه موجودات که منتظر گامهای شماست .
?⭐?

برگرفته از کتاب
“خدا حقیقتی در وجود انسان “
نویسنده :دکتر وین دایر
به کوشش مجتبی ابویی مهریزی
?

donyayesepas.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *