آرشیو برچسب های: کنترل خشم

چگونه خشم خود را قورت دهیم؟

 قدیما که نمی‌دانستم مهارت زندگی چیه و  نمی‌دانستم مهارت‌های رفتاری و ارتباطی می تواند اصلی‌ترین امتیاز هر فرد محسوب شود! و هم‌چنین نمی‌دانستم رفتار، ارتباط و خواسته‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند! اون موقع‌ها هر وقت خشمگین شده و واکنش نشون می‌دادم به ضررم تمام می‌شد و بعد از کرده‌ی خشم خودم پشیمان می‌شدم اما نمی‌فهمیدم […]