آرشیو برچسب های: کتاب گذرگاه کامیابی

کتاب گذرگاه کامیابی فرآیند رشد و تکامل

همزمانی هفته فرهنگی جهانشهر تالابی امسال بندرخمیر (۶ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۲) با چاپ کتابی توسط یکی از نویسندگان این شهر با نام گذرگاه کامیابی تقارن گردیده است. گذرگاه کامیابی؛ نام کتابی است که در آن مهارت‌های زندگی دهگانه سازمان بهداشت جهانی به صورت تجربی و ملموس با توجه به نیاز و فرهنگ منطقه‌ای بومی‌سازی […]