آرشیو برچسب های: کتاب کیمیاگر

تحلیل و کوتاهی بر کتاب کیمیاگر نوشته ی پائولو کوئیلیو

پائولو کوئیلو متولد ۱۹۴۷ برزیل نویسنده معاصر با سبک نویسندگی دراما، خودیاری و روانشناسی- از سال ۲۰۰۷ سفیر صلح سازمان ملل در موضوع فقر و گفتگوی بین فرهنگی – کتاب پرفروش کیمیاگر که یکی از پرفروش ترین کتاب تاریخ جهان است ابتدا در ۹۰۰ نسخه چاپ کرده است و هم اکنون ۶۵ میلیون نسخه از […]