آرشیو برچسب های: کتاب حکایت دولت فرزانگی مارک فیشر

راز میلونر ( حکایت دولت و فرزانگی)

کوتاهی بر کتاب راز میلیونر ( درس های زندگی در دولت فرزانگی) از مارک فیشر این کتاب درباره ی مرد جوانی می گوید که از زندگی کاری خود ناراضی است اما در همان حین با یک میلیونر عجیب مواجه می شود. گفتارهای اسرار آمیز و پرسش های معنی دار  میلیونر او را در مسیر رفاه […]