آرشیو برچسب های: چگونه شکرگزاری در برنده زندگی بگذاریم

بذر باور هستی و فراوانی بپاشیم تا ثروت و رضایت را درو کنیم

تا حالا توجه کردیم در اطراف مون  افرادی هستند با آرامش علاوه بر تمکن مالی، رضایت خوبی از زندگی دارند بطوری که ما فکر می‌کنیم این افراد هیچ مشکلی در زندگی ندارند! وقتی در کنارشان هستیم احساس خوبی می‌گیریم و آرامش خاص آن‌ها لذت عجیبی به ما می دهد! باور توانمندی و عزت نفس خوبی […]