آرشیو برچسب های: چگونه جرأت مند باشیم

با قدرت انتخاب فارغ از تاثیر ژنتیک و محیط، توانمندی خود را در مسیر موفقیت راه‌اندازی کنیم.

تصمیم‌گیری و قدرت انتخاب مهارتی بسیار حیاتی و کاربردی  از ابتدای زندگی حتی در کودک نیز قدرت انتخاب و تصمیمِ درست است که سبب رشد جنبه‌های مختلف زندگی ما می‌شود. شاید داستان مارشمالو(شکلات) و تحقیق آن روی کودکان این زمینه را برای ما به وجود آورده باشد که قدرت انتخاب در کودکی تاثیر زیادی در […]