آرشیو برچسب های: چگونه جرأت داشته باشیم

چگونه با جرات مندی با موفقیت عمل کنیم؟

آنگاه که از صفت جرأت‌مندی و شجاعت کسی می‌شنویم چه حسی به ما دست خواهد داد؟ تاکنون هرگاه از داستان شجاعت و جرأت‌مندی کسی شنیده‌ایم به بزرگ منشی و کرامت انسانی ایشان فکر کرده مسلما آرزو می‌کنیم ما هم می‌توانستیم جای او بودیم و این افتخارات را یدک می‌کشیدیم! مهارت جرأت‌مندی چیست؟ و جرأت‌مند کیست؟ […]