آرشیو برچسب های: چگونه باورهای خود را تقویت کنیم

باورهای اساسی زندگی

  مرور باورهای اساسی ☘☘☘ برای رسیدن به سرزمین موعود از دریای مواج ناامیدی و بیابان برهوت دلهره عبور کنید. ? گاها بعضی به دنبال ترس خود می‌روند و از گام نهادن به جلو خودداری می‌کنند. در چنین هنگامی باید کسی باشد که شما را به جلو رفتن تشویق نماید. ? شاید دوستی از راه […]