آرشیو برچسب های: وین دایر، خدا حقیقتی در وجود انسان، کتاب

خدا حقیقتی در وجود انسان

?وابستگی از هر نوعی وبه هرچیزی در نهایت مارا به دنیای مشکلات سوق می دهد .? با رها کردن و تسلیم کردن خود می توانیم آرامش و عشق معنویت را برای تحمل وابستگی های گذشته بیافرینیم. ? این کار به خشم ،ناامیدی،شک و تردید، تاریکی و تنفر پایان می دهد . ✅ این انرژی متعالی […]