آرشیو برچسب های: وین دایر، خدا حقیقتی در اعماق وجود، راز خودشناسی،

خدواند عشق است…

پنج خصوصیت خداوند که مبدا و خالق ماست…. ⭐⭐⭐ -خداوند عشق است -خداوند آرامش است -خداوند فراگیر است -خداوند فراوانی است -خداوند سلامتی است خداوند عشق است یکی از پنج خصوصیتی که میتوانیم با قرارگیری در آن به خداوند نزدیک شویم ⚡ ما از عشق آمده ایم و دوست داریم در عین حالی که در […]