آرشیو برچسب های: همنوردان با تجربه

گزارشی اجمالی از قله‌ی دماوند(۱)

 گزارشی اجمالی از قله‌ی دماوند(۱) صعود به قله‌ی دماوند (دیو سپید) با غلبه بر محدودیتهای ذهنی و جسمی (قله‌ی دماوند دوازدهمین قله‌ی جهان از لحاظ ارتفاع نسبی) (بلندترین قله‌ی  مخروطی جهان و بلندترین قله و آتشفشان خاورمیانه ) موانع ذهنی موجود : ترس از ارتفاع – ترس از شکست – ترس از سرما-ترس از ویروس کرونا […]