آرشیو برچسب های: مهارت خودآگاهی

چرا یادگیری مهارت ارتباطی از واجبات است؟

ارتباط در انسان از روابط با خود شروع می‌شود آنجا که تلاش جهت شناخت خود را آغاز می‌کند با غوطه ور شدن در احساس و ذهن خود تمرکز می‌گیرد و دنیای اطراف خود را با حس کنجکاوی پنجگانه دنبال می‌کند. چهارچوبی که برای خود می‌سازد برای رضایت ابتدایی خود است که اولاً حس و حال […]