آرشیو برچسب های: مهارت جرأت‌مندی

با قدرت انتخاب فارغ از تاثیر ژنتیک و محیط، توانمندی خود را در مسیر موفقیت راه‌اندازی کنیم.

تصمیم‌گیری و قدرت انتخاب مهارتی بسیار حیاتی و کاربردی  از ابتدای زندگی حتی در کودک نیز قدرت انتخاب و تصمیمِ درست است که سبب رشد جنبه‌های مختلف زندگی ما می‌شود. شاید داستان مارشمالو(شکلات) و تحقیق آن روی کودکان این زمینه را برای ما به وجود آورده باشد که قدرت انتخاب در کودکی تاثیر زیادی در […]

چگونه با جرات مندی با موفقیت عمل کنیم؟

آنگاه که از صفت جرأت‌مندی و شجاعت کسی می‌شنویم چه حسی به ما دست خواهد داد؟ تاکنون هرگاه از داستان شجاعت و جرأت‌مندی کسی شنیده‌ایم به بزرگ منشی و کرامت انسانی ایشان فکر کرده مسلما آرزو می‌کنیم ما هم می‌توانستیم جای او بودیم و این افتخارات را یدک می‌کشیدیم! مهارت جرأت‌مندی چیست؟ و جرأت‌مند کیست؟ […]