آرشیو برچسب های: محمد بن راشد خلاصه کتاب نگرش من و چالش های برتری

بخش دوم ساختار شناسی

نگرش من وچالش های برتری

 فصل چهارم : مدیریت گزیده ای از کتاب نگرش من و چالش های برتری نوشته محمد بن راشد حاکم دبی مترجم دکتر مسلم زمانی یک بار یکی از برادران پیشنهاد کرد همایشی را که مخصوص برنامه تحولِ سیستم مدیریت دولتی دبی بود به سبب اوضاع سختی که امت عربی در آن به سر می برد […]