آرشیو برچسب های: محل گردشگری بندرعباس

کوهستان باشکوه گنو (درس زندگی۲)

درس دوم که در تاریخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۴۰۲ از کوهستان گنو گرفتیم به شرح ذیل بود: (البته که این درس در پیمایش هر قله ای به نسبت سختی آن برای هر کوهنوردی مشهود است.) دشواری طی کردن مسیر یک قله از یک روز تا چند روز یا حتی در قلل مرتفع دنیا (اورست) چندین ماه […]