آرشیو برچسب های: قدرت انتخاب

آیا شایسته است که عامل انحراف، عقب ماندگی بشر عاقل که قدرت انتخاب و تصمیم گیری دارد را مکاتب بشری یا ادیان بدانیم یا اینکه انسان‌ها می‌توانند مقصر بدبختی خود را مکاتب بشری یا ادیان الهی بدانند؟؟؟

طریقت انسان و تأثیر پذیری جهت ادامه حیات دنیوی یا فرآیند رشد او ابتدا بر دو مبنا (ژنتیک و محیط) است. از ابتدای نوزادی بشر بیشتر حرکات او جهت یادگیری غریزی (ناخودآگاه) و به مرور زمان با تقلید بی‌کیفیت (تقلید بدون فکر) شروع می‌شود البته این تقلید در ذات بشر وجود دارد و جزیی از […]