آرشیو برچسب های: سپاسگزاری

معنوی ترین کار جهان سپاسگزاری است…

معنوی ترین کار جهان سپاسگزاری است رسالتم این است  که هر روز یک قدم به خدا نزدیکتر شوم و این را به تجربه یافته ام که وقتی سپاسگزارتر هستم به خدا نزدیکترم.   خدا با ما هیچ فاصله ای ندارد، فاصله ما با خدا صفر است. با حس شادی و آرامش می توانیم حضور خداوند […]

کتاب معجزه شکرگزاری

معجزه شکرگزاری نوشته راندا برن قدردانی بابت تمام داشته های که در زندگی داریم و آن را تجربه می کنیم رازی است که باعث افزایش نعمت های ما  می شود  از جمله سلامتی ، روابط عالی با خانواده ، دوستان ، همکاران و … درآمد عالی ، معنویت و ارتباط با خدا .  کتاب معجزه […]