آرشیو برچسب های: سلامت جسم و روح، شفای جسم و روح

شفای ذهن و جسم قسمت چهارم

ذهن سازی مثبت و ایجاد باور های فراوانی و توانمندی ذهن و باور انسان اغلب با توجه به محیط و عادت محدودکننده ی گذشته که بر مبنای مشکلات، ترس و بیماری شکل گرفته و باورهای فقر، ناتوانی، نداری، ضعف و انواع بیماری های جسمی و روانی را به دوش می کشد حتی اگر در شرایط […]