آرشیو برچسب های: سلامتی، شفا، خدا، شکرگزاری برای سلامتی

خداوند سلامتی است…

پنجمین ویژگی خداوند که انسان ها می توانند با درک آن به خداوند نزدیک و بیماری خود را به سمت شفا سوق دهند سلامتی است. خداوند سلامتی است روح قدسی هرگز تب نمی کند و دچار بیماری نمی شود .اگر می خواهید از خداوند طلب سلامتی کنید ،نگویید *خدایا* مرا بهبود ببخش ،بلکه بگو *خداوندا* […]