آرشیو برچسب های: رکاب زدن

شفای ذهن و جسم قسمت هشتم

سفرنامه بستک با دوچرخه (۱) خروج از دایره‌ی امن و فرار از ذهن و باور محدود . برنامه و اجرای ۳۵۰ کیلومتر دوچرخه سواری در مسیر پرشیب و سربالایی. در ادامه تولید محتوای ماهانه ی سایت دنیای سپاس در اسفند ماه ۱۴۰۰ پس از اجرای دو استقامتی ژئوپارک تریل قشم و تولید محتوای آن در […]