آرشیو برچسب های: رمضان

بازخورد سالانه شخصی در رشد فکری، روحی و ارتباطی

سالی دگر گذشت و رمضانی دیگر آمد جهت بازگشت و دگرگونی شخصی …. درسالی که گذشت چقدر به همان اندازه که از امکانات و رفاه بیشتری خودمان را تجهیز کردیم . برنامه زندگی و هدف روشنتری برای خود به تصویر کشیدیم؟ تفکر و تمرکز و تصویر سازی موفقیت و باورسازی مثبت از کارهای سختی است […]